THÔNG BÁO LỊCH VÀ PHÒNG HỌC BÙ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2

Chào các em!

Cô gửi các em thông tin lịch và phòng học bù môn Kế toán tài chính A2 - Nhóm 1,2 như sau:

- Thời gian: Ca 2, Thứ 3, Ngày 10/5/2016

- Địa điểm: Phòng B404

Các em thông báo với các bạn khác trong lớp và tham dự lớp học đầy đủ.

Trân trọng!

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 6 MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2

Chào các em!

Cô gửi các em tài liệu gồm slide Chương 6, các em cập nhật tài liệu để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo nhé.

- Slide chương 6: tải tại đây. 

Trân trọng! 

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 VÀ CHƯƠNG 4 MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2

Chào các em!

Cô gửi các em tài liệu gồm slide và bài tập chương 4 và chương 5, các em cập nhật tài liệu để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo nhé.

- Slide chương 4: tải tại đây

- Slide chương 5: tải tại đây

- Bài tập chương 4: tải tại đây

- Bài tập chương 5: tải tại đây

Trân trọng! 

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN CHUYÊN ĐỀ 2 DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Tài liệu học tập môn chuyên đề 2 do TS Lê Thị Mỹ Hạnh phụ trách.

Anh/Chị học viên vui lòng tải tài liệu về tại đây. 

 

SLIDE BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Cô gửi các bạn slide bài giảng và bài tập chương 3: Kế toán vốn chủ sỡ hữu nhé!

- Slide: tải về tại đây.

- Bài tập: tải về tại đây.

 

Chuyên mục phụ