LICH TRINH HUONG DAN CDNC- NHOM CO TRUC ANH

Chào các em!

Cô gởi một số quy định cụ thể về lịch trình hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu. Các em xem file tại đây. Thời gian buổi gặp định hướng từ 8h-9h15 sáng thứ 2 ngày 14/9/2015 tại sảnh 1AB.