THÔNG BÁO HỌP MẶT

Thông báo địa điểm học bù môn Nguyên lý Kế toán

Chào các em sinh viên!

Môn Nguyên lý Kế toán - Nhóm 13 và 14 do GV Tăng Trí Hùng dạy

- Thời gian: ca 3 + ca 4 thứ 5 ngày 24/9/2015

- Địa điểm: C610

Các em nhận được thông báo này nhắn với các bạn cùng lớp giúp Thầy.

Cám ơn các em.