Thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ HK2 Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với các sinh viên rơi vào diện được quy định trong Điều 12 Quy chế học vụ ban hành kèm theo. Nay Khoa Kế toán thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau:

Danh sách sinh viên Cảnh báo học vụ xem tại đây

Danh sách sinh viên Đề nghị buộc thôi học xem tại đây

Tất cả các SV nằm trong 2 danh sách trên phải liên hệ trực tiếp với Khoa Kế toán (SĐT: 0837755034 - Gặp thầy Nghĩa) để được hướng dẫn đến hết ngày 15/02/2017. Nếu sau thời gian trên Khoa không nhận được bất kỳ phản hồi gì từ sinh viên và gia đình thì khoa sẽ đề xuất xử lý theo quy định.