Thông báo kế hoạch xử lý học vụ SV quá hạn đào tạo, SV nợ học phí quá quy định các lớp LT, VLVH, VB2 (đợt tháng 04/2017) & Cảnh báo học vụ SV sắp quá hạn đào tạo (đợt tháng 09/2017)

Căn cứ vào quy chế Đào tạo và Quy chế học vụ hệ làm vừa học, văn bằng hai, liên thông đính kèm theo các quyết định. Nay Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 04/2017 đối với sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 04/2017) Sinh viên xem kế hoạch xử lý chi tiết tại đây

Danh sách SV nằm trong diện quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 04/2017) xem chi tiết tại đây

Sinh viên trong diện quá hạn đào tạo phải liên hệ phản hồi về văn phòng khoa B007

(Gặp thầy Nghĩa- 0837755034từ ngày 23/05 - 07/06/2017

Nếu sau thời gian trên SV nằm trong danh sách nêu trên không phản hồi, Khoa sẽ đề xuất xử lý xóa tên theo quy định