LỊCH THI MOS CUỐI HỌC KỲ 2/2013 - 2014, KÈM DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Xem lịch thi tại đây.

Xem danh sách sinh viên dự thi tại đây.

LỊCH THI MOS CUỐI HỌC KỲ 2/2013 - 2014

Xem lịch thi chi tiết tại đây.

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem chi tiết tại đây.