HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH

Chào các bạn sinh viên,

Các bạn cập nhật thông tin về Hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính để tham khảo trước kỳ thi .

Chúc các bạn thi tốt.

Nội dung hướng dẫn ->  xem tại đây

LỊCH THI MOS HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014-2015 ( CHÍNH THỨC)

Lịch thi cụ thể -> xem tại đây

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ 2, NH 2014-2015, HỆ LIÊN THÔNG, VLVH & VB2

Nội dung chi tiết -> xem tại đây

LỊCH THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN CHO SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NH 14-15

Lịch thi chi tiết -> xem tại đây

Nội dung ôn tập CĐ -> xem tại đây

Nội dung ôn tập ĐH -> xem tại đây

THÔNG BÁO THI MOS CUỐI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem thông báo chi tiết tại đây.