Thông báo kết quả xử lý quá hạn đào tạo đợt tháng 10 đến tháng 12/2017 (Được gia hạn/ Xóa tên/ Chuyển hệ)

Thân chào các em sinh viên. 
Khoa Kế toán gửi các em kết quả xử lý quá hạn đào tạo đợt tháng 10 đến tháng 12/2017.
- Danh sách sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo: xem tại đây. 
* Các em lưu ý: mỗi sinh viên sẽ có mốc thời gian được gia hạn khác nhau, một số sinh viên được gia hạn đến tháng 4/2018, một số sinh viên được gia hạn đến tháng 9/2018. Đây là lần gia hạn cuối cùng, các em cố gắng hoàn thành các môn học còn nợ để tốt nghiệp ra trường, các khó khăn về đăng ký môn học, sinh viên vui lòng liên hệ khoa để được hướng dẫn. 
 
- Sinh viên được chuyển từ Đại học chính quy xuống hệ Vừa học vừa làm: xem danh sách tại đây.
* Các sinh viên được chuyển xuống hệ VHVL phải đăng ký học thêm 1 lớp Anh văn 6 và thi qua môn sẽ tốt nghiệp. Sinh viên vui lòng theo dõi các mốc thời gian tiếp theo vì hiện nay khoa đã nhận được thông tin đăng ký của các em.
- Danh sách sinh viên bị xóa tên: xem tại đây.
* Khoa đã liên hệ với các em qua rất nhiều kênh nhưng không được, nay khoa thông báo lần nữa, những sinh viên bị xóa tên vui lòng xác nhận lại lần cuối. Sau ngày 8/1/2018, khoa không giải quyết bất cứ thông tin phản hồi nào khác và các em đã bị xóa tên theo quy định.
Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Khoa Kế toán, gặp cô Hoanh hoặc cô Thư. SĐT: 028.37755034
Trân trọng.