KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ ( XÓA TÊN) VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ BẬC ĐH, CĐ - HỆ CHÍNH QUY- THÁNG 9/2015

- Nội dung chi tiết kế hoạch -> Xem tại đây

- danh sách SV bị xử lý học vụ ( xóa tên) và cảnh báo học vụ -> Xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2, NH 2014-2015, ĐỢT 4- HỆ CHÍNH QUY

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên không bị cấm thi cuối kỳ, Phòng Tài chính thông báo thu học phí đợt 4, nội dung chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH 2 - ĐỢT 3, NĂM HỌC 2014-2015

Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học ngành thứ hai dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 3 năm học 2014 - 2015) như sau:

- Sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy có nhu cầu đăng ký học thêm ngành học thứ hai, sinh viên đăng nhập vào website http://cn2.tdt.edu.vn bằng tài khoản đăng ký môn học. Và điền thông tin vào mẫu đăng ký và in đơn “Học ngành thứ hai” từ website → Ký tên → Nộp tại văn phòng Tư vấn và hỗ trợ (phòng E0001) từ ngày 03/04/2015 đến ngày 15/04/2015 (trong giờ hành chính).
Nội dung chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC DO KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC

Hiện tại Khoa Ngoại ngữ có tổ chức thi thử Toeic cho sinh viên Tiếng Trung của khoa va các bạn sinh viên có nhu cầu. Khoa Ngoại ngữ nhờ Thầy Cô thông báo sinh viên có nhu cầu tham dự (Chi tiết xem file đính kèm)

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TRONG HOC KỲ 3/2014-2015- HỆ LIÊN THÔNG -VLVH& VB2

Nội dung chi tiết thông báo -> Xem tại đây