THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ DỰ THÍNH 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem thông báo chi tiết tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI VÀ THU LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ MOS QUỐC TẾ ĐỢT THÁNG 3/2014

Thông báo thi chứng chỉ MOS quốc tế tháng 3/2014: xem tại đây.

Thông báo đóng lệ phí thi: xem tại đây.

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI GIỮA KỲ 2/2013-2014 DO NỢ HỌC PHÍ

Xem danh sách chi tiết tại đây.

Lưu ý: những trường hợp đã nộp đơn xin gia hạn học phí, nhà trường sẽ giải quyết sau Tết nên sẽ có danh sách điều chỉnh sau.