Danh mục môn học tương đương khoa Kế toán

Chào các em, hiện nay đang trong giai đoạn đăng ký kế hoạch học tập cho học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Khoa gửi các em danh mục môn học tương đương để các em biết thông tin đăng ký cho đúng môn trong CTĐT. 

Xem chi tiết tại đây.