THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên truy cấp và khai thác các ứng dụng trực tuyến phục vụ
trong quá trình học tập và rèn luyen tại trường, từ HK1/2013-2014 Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai Hệ thống thông tin sinh viên tại địa chỉ: http://htttsv.tdt.edu.vn.
1. Giới thiệu Hệ thống thông tin sinh viên:
He thống thông tin sinh viên là cổng thông tin trực tuyến dành riêng cho sinh viên Trường Đại
học Tôn Đức Thắng. Truy cập vào hệ thống này, sinh viên có thể khai thác các ứng dụng liên
quan đến:
- Đăng ký môn học.
- Xem kêt quả học tập.
- Đăng ký giấy Chứng nhận sinh viên (vay vốn, hoãn nghĩa vụ quân sự...).

- Tra cứu các vấn đề liên quan đến việc học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.
- Nộp đơn trực tuyến.
- Truy cập vào hệ thống Email sinh viên.
- Phản hồi mức độ hài lòng của sinh viên.

2. Cách đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên:
Tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên chính là tài khoản đăng ký môn học.
- Trường hợ p sinh viên chưa đổi mật khẩu thì sử dụng mật khẩu mặc định là ngày tháng
năm sinh theo định dạng dd/mm/yyyy (ví dụ: sinh viên có ngày sinh là 16/02/1990 thì mật
khẩu sẽ là 16021990).
- Lưu ý: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên phải thay đổi mật khẩu nhằm mục đích
bảo mật thông tin tài khoản trong Hệ thống thông tin sinh viên. Nếu không thay đổi mật
khẩu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, sinh viên pahi3 tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhà
trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào vì lý do không thay dổi mật khẩu như đã
thông báo.
3. Hỗ trợ thông tin:
Trường hợp mât mật khẩu hoặc không đăng nhập được vào hệ thống, sinh viên vui lòng
mang Thẻ sinh viên hoặc CMND (không sử dụng thẻ vào lớp) đến Tổ tư vấn học đường -
Phòng A0006 – Điện thoại: 08 22477215 – Email: tuvanhocduong@tdt.edu.vn để được hỗ trợ