Thông báo Kế hoạch TSNN đợt 03 năm học 2017-2018

Chào các bạn!

Khoa gửi các bạn KẾ HOẠCH TSNN ĐỢT THÁNG ĐỢT 03 NĂM HỌC 2017-2018

Chi tiết file đính kèm.

Các bạn nhớ thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ các bạn liên hệ về phòng B007 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng.

Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp đợt T04/2018

Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2018, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: từ ngày 07/05/2018 - 25/05/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính (A0007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp, biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận bằng, sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034

Lưu ý: Hiện tại một số sinh viên làm lễ Tốt nghiệp ngày 03/05/2018, hình chụp chung với Trưởng Khoa hoặc Hiệu Trưởng thì chưa có hình nha.

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt Tháng 04/2018 (Bổ sung)

Hiện tại đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 04 năm 2018 ( Đợt bổ sung), khoa thông báo đến sinh viên biết và đến nhận. 

-Thời gian nhận: từ ngày 17/04/18 - 29/04/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email:

 khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt Tháng 04/2018

Hiện tại đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 04 năm 2018, khoa thông báo đến sinh viên biết và đến nhận. 

-Thời gian nhận: từ ngày 29/03/18 - 25/04/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email:

 khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp T01/2018

Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2018, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: từ ngày 13/03 - 30/03/2018 (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Biên lai đóng lệ phí nhận bằng (sinh viên đóng tại Phòng Tài chính (A0007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp, biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận bằng, sinh viên vui lòng liên hệ khoa qua email khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT: 028.37755034