Danh sách GVHD & Kế hoạch tập sự nghề nghiệp Đợt 2 - NH 17-18

Các em xem danh sách GVHD tại đây nhé.

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2- NH17-18- Khoa Kế toán. SV xem tại đây.

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

Khoa gửi các em Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

Chi tiết xem ở file đính kèm

Sinh viên lưu ý thực hiện các mốc thời gian theo kế hoạch. 

Các thắc mắc về việc đăng ký tập sự nghề nghiệp, sinh viên có thể liên hệ Phòng B007 để được hỗ trợ. 

Trân trọng. 

 

 

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (Thực tập tốt nghiệp) đợt 1 năm học 2017 - 2018

Kế hoạch sinh viên xem chi tiết tại đây

Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp: xem tại đây

 

Quy định thực hiện báo cáo TSNN; quy định về hình thức, nội dung báo cáo TSNN & mẫu biểu: xem tại đây.

 

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 1 năm học 2017 - 2018 + Danh sách GVHD + Quy định có liên quan

Kế hoạch sinh viên xem chi tiết tại đây

Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp: xem tại đây

 

Quy định thực hiện báo cáo TSNN; quy định về hình thức, nội dung báo cáo TSNN & mẫu biểu: xem tại đây.

 

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (Thực tập tốt nghiệp) học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 (2)

Kế hoạch sinh viên xem chi tiết tại đây. 

Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp: xem tại đây

 

Quy định thực hiện báo cáo TSNN; quy định về hình thức, nội dung báo cáo TSNN & mẫu biểu: xem tại đây.