Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp đợt bổ sung

Khoa Kế toán gửi các em sinh viên danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp đợt bổ sung. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

Các em đọc thêm các quy định theo link sau nhé: 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/cong-tac-lien-quan-thuc-tap-tot-nghiep/1440-ke-hoach-tap-su-nghe-nghiep-dot-2-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-lop-thuong-lop-clc-he-lien-thong-ban-ngay-va-mot-so-noi-dung-can-biet.html

 

Kế hoạch chung về thời gian đóng học phí tập sự nghề nghiệp và thi kỹ năng thực hành chuyên môn. Tuy nhiên, thời gian đóng học phí đã hoãn lại, các em chờ thông báo tiếp theo của khoa trên website. 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/cong-tac-lien-quan-thuc-tap-tot-nghiep/1453-ke-hoach-tap-su-nghe-nghiep-thang-2-2017.html

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp tháng 2/2017

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây. 

Trong thông báo, thời gian đóng học phí tập sự nghề nghiệp là từ ngày 13/2 - 17/2/2017. Tuy nhiên, thời hạn này đã  dời lại, sinh viên đợi thông báo mới nhất từ khoa và phòng Tài chính nhé. 

 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2016-2017 Hệ liên thông (Liên thông Bình Phước & Liên thông Tp.HCM) và Một số nội dung cần biết

Danh sách GVHD thực tập đợt 2: xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây.

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây.

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Lưu ý: mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp hệ (Cô Nguyễn Thị Trúc Anh - SĐT: 0949433348)

Lớp trưởng tập hợp danh sách SV đăng ký TTTN theo mẫu và gửi file qua email cho Cô Trúc Anh (nguyenthitrucanh@tdt.edu.vn) chậm nhất 17h ngày 20/2/2017. Xem mẫu ds đăng ký TTTN tại đây

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG GVHD TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2- BỔ SUNG

Hiện nay, do có 1 số SV đăng ký tập sự bổ sung. Khoa thông báo đến các em thời gian công bố danh sách GVHD đợt 2: ngày 16/2/2017. Các em theo dõi thông tin trên website của Khoa nhé.

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy (lớp thường & lớp CLC) + Hệ liên thông ban ngày và một số nội dung cần biết

Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp: xem tại đây 

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2: xem tại đây.

Quy định thực hiện báo cáo TSNN; quy định về hình thức, nội dung báo cáo TSNN & mẫu biểu: xem tại đây.

Hướng dẫn viết báo cáo TSNN lớp chất lượng cao: xem tại đây

Lưu ý: mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách công tác tập sự nghề nghiệp (Cô Nguyễn Thị Trúc Anh - SĐT: 0949.433.348)

Các lớp trưởng lập danh sách SV đăng ký TSNN theo mẫu Cô đã gửi qua email (thêm 1 cột tên GVHD nữa nhé). Riêng SV nào học chuyên ngành 2 thì gửi đăng ký trực tiếp qua email của Cô.