Kế hoạch triển khai thực tập đợt 3, NH 15-16 - ds gv hướng dẫn và một số qđ liên quan

Nội dung chi tiết kế hoạch > Xem tại đây

DS giảng viên hướng dẫn -> xem tại đây

Một số quy định về nội dung và hình thức mẫu biểu báo cáo TTTN -> xem tại đây

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 15-16 ( THÁNG 6/2016)

 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 3 NH 2015-2016 ( tháng 6/2016) -> xem tại đây

Lưu ý: - Ngày 15/6 Phòng Đại học chạy DS SV đủ điều kiện thực tập TN. Sinh viên kiểm tra DS nếu có gì thắc mắc phải phản hồi qua mail theo như ghi chú của phòng Đại học.

            - Ngày 16/6 đến 21/6 đăng ký thực tập qua mạng theo thông báo. Những sinh viên thực tập vượt tiến độ thì nộp đơn đề nghị thực tập vượt tiến trong thời gian này và nộp đơn tại phòng E001.

             - Khi có DS SV đăng ký thực tập do Phòng Đại học gởi về, khoa sẽ tiến hành phân công GVHD, lên kế hoạch thực tập và thông báo trên web Khoa Kế toán đồng thời gởi mail cho SV.

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015-2016 (đợt 2)

Hội đồng phản biện BCTT đợt 2 năm học 2015-2016. 

Thời gian: buổi sáng bắt đầu lúc 7h30, buổi chiều bắt đầu lúc: 12h30 thứ 5 ngày 5/5/2016.

Danh sách Hội đồng và địa điểm, các em xem tại đây.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016, DANH SÁCH GVHD VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Kế hoạch thực tập đợt 2 năm học 2015-2016, SV xem tại đây

Danh sách GVHD hệ Cao dẳng,  SV xem tại đây

Danh sách GVHD hệ Đại học,  SV xem tại đây

Một số quy định về nội dung và hình thức, mẫu biểu báo cáo TTTN. SV xem tại đây

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ LIÊN THÔNG (ĐỢT BỔ SUNG)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 và tên giảng viên hướng dẫn (bổ sung): xem tại đây. 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây.

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây.

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây.

Lưu ý: mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông (Cô Cao Thị Thanh Hiền - SĐT: 0914086265)