KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015-2016, DANH SÁCH GVHD VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN (2)

Kế hoạch thực tập đợt 1 năm học 2015-2016, SV xem tại đây

Danh sách GVHD,  SV xem tại đây.

Một số quy định về nội dung và hình thức, mẫu biểu báo cáo TTTN. SV xem tại đây

 

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian: thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2015 (buổi sáng: từ 7h30; buổi chiều: từ 13h30)

Thông tin cụ thể về Hội đồng phản biện, SV xem tại đây

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG TIỀN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ chính quy đợt tháng 9/2015 ban hành, Phòng Tài chính thông báo thời gian thu tiền thực tập tốt nghiệp ( đợt HK 2, NH 14-15) là:

- Thời hạn: 09/3/2015 đến 13/03/2015

- Địa điểm: đóng tại Phòng Tài chính (A007).

- Số tiền : 1.740.000đ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỆ CHÍNH QUY (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

Sinh viên vui lòng cập nhật danh sách mớitại đây.