THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 - HỆ CHÍNH QUY

Nội dung chi tiết kế hoạch -> xem tại đây

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI 1 HỌC KỲ

Sinh viên khoa Kế toán có thể tham gia chương trình thực tập học kỳ cuối theo chương trình

khoa Quản trị kinh doanh. Mọi thắc mắc về chương trình có thể liên hệ tư vấn:

Cô Nguyễn Thị Triều

SĐT: 0906996168

Email: nguyenthitrieu@tdt.edu.vn

Thông tin về chương trình xem chi tiết sau đây:

img694

img695

NỘI DUNG ÔN TẬP THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014

Đại học xem tại đây.

Cao đẳng xem tại đây.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: sinh viên theo dõi thông tin trên website khoa, việc đăng ký đề tài thực tập áp dụng sau khi đã có danh sách phân công giảng viên hướng dẫn công bố trên website, sinh viên không cần đến khoa để đăng ký.