KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ hè và tên giảng viên hướng dẫn: xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ hè: xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Các biểu mẫu liên quan: xem tại đây

Lưu ý: sinh viên phải đọc thật kỹ các file hướng dẫn đính kèm, mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực tập, sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email khoaketoan@tdt.edu.vn để được tư vấn trực tiếp hoặc gọi qua SĐT: 08.377.55.034 gặp Cô Thủy.

Trân trọng!

KẾT QUẢ XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2013 - 2014 (CẬP NHẬT NGÀY 03/06/2014)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập xem tại đây.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập xem tại đây.

Lưu ý:

- Trong danh sách không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp, sinh viên nào bị vướng do chưa học Kế toán tài chính A1 và Kế toán tài chính A2 theo mã môn học mới thì nhanh chóng làm đơn nộp tại Văn phòng khoa (Cô Thủy) để được xem xét. Thời hạn nhận đơn: hết ngày 05/06/2014.

- Hiện tại thời gian đăng ký thực tập tốt nghiệp trên website http://tttn.tdtsolutions.vn/ được gia hạn đến hết ngày 05/06/2014.

 - Hệ Liên thông, nếu sinh viên muốn thực tập đợt 3 (Đối tượng: đã thực tập nhưng chưa đạt hoặc chưa thực tập của những khóa tuyển sinh liên thông từ TC -> ĐH (2011 trở về trước) và từ CĐ -> ĐH (từ 2012 trở về trước)) thì làm đơn nộp về Văn phòng khoa Kế Toán (B0007). Hạn nộp đơn: hết ngày 06/06/2014.

KẾT QUẢ XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem danh sách chi tiết tại đây.

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THEO HỘI ĐỒNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHẢN BIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Khoa Kế toán xin thông báo danh sách sinh viên theo Hội đồng, thời gian và địa điểm tổ chức Hội đồng phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

- Hệ Đại học: tập trung lúc 7h30 ngày 14/05/2014 (Thứ 4) tại lầu 3C.

- Hệ Cao đẳng: tập trung lúc 13h ngày 14/05/2014 (Thứ 4) tại lầu 3C.

Danh sách và số phòng chi tiết các Hội đồng sinh viên xem tại đây. (Không sử dụng file này)

Lưu ý: danh sách được chia thành 6 Hội đồng (6 sheet cùng 1 file), đề nghị sinh viên cập nhật thông tin này và thông báo cho tập thể sinh viên cùng lớp lên website khoa để cập nhật thông tin chi tiết.

VÌ MỘT SỐ THAY ĐỔI NHỎ, SINH VIÊN VUI LÒNG XEM DANH SÁCH CHÍNH THỨC TẠI ĐÂY.

Vui lòng thông báo rộng rãi đến sinh viên trong lớp vì sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn!