THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

SỐ TIỀN CẦN ĐÓNG: 1.740.000 ĐỒNG

Xem chi tiết thông báo tại đây

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TTTN ĐỢT BỔ SUNG

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo TTTN cho sinh viên đăng ký trễ hạn: xem tại đây.

Lưu ý: những thông tin liên quan như kế hoạch, hướng dẫn về hình thức và nội dung báo cáo,... sinh viên vui lòng xem trong lần đăng tin trước.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 và tên giảng viên hướng dẫn: xem tại đây

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2: xem tại đây

Quy định về hình thức và nội dung báo cáo thực tập: xem tại đây

Quy định thực hiện báo cáo thực tập: xem tại đây

Lưu ý: những sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung chưa có tên trong danh sách và chưa biết tên Giảng viên hướng dẫn vui lòng liên hệ gấp với giáo vụ khoa - Cô Thuỷ để cập nhật danh sách bổ sung và biết tên Giảng viên hướng dẫn.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây.

Lưu ý:

1. Sinh viên kiểm tra kỹ danh sách, nếu đã đăng ký mà chưa có tên vui lòng kiểm tra lại kết quả đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học.

2. Chỉ những sinh viên có đăng ký thực tập tốt nghiệp mới được công nhận điểm.

3. Khoa sẽ phân công Giảng viên hướng dẫn dựa trên danh sách này và sẽ công bố tại website theo kế hoạch. Đề nghị sinh viên theo dõi thông tin tại web khoa.