DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2013 - 2014

KẾ HOẠCH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013-2014

            Căn cứ theo kế hoạch năm học 2013-2014, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2013-2014 như sau:

-         Ngày 14/01/2014: Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp trên website phòng Đào tạo và thông báo về Khoa.

-         Ngày 16/01 đến 21/01/2014: sinh viên có tên trong danh sách đăng ký thực tập tốt nghiệp trên mạng (http://tttn.tdtsolutions.vn/).

-         Ngày 16/01 đến 21/01/2014: Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp, nộp đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp tại P. Đào tạo.

-         22/01/2013: Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đi thực tập tốt nghiệp trên website của phòng Đào tạo và thông báo về Khoa.

-         22/01 đến 15/02/2013: Sinh viên liên hệ Khoa đăng ký danh sách đề tài thực tập, Khoa phân công giảng viên hướng dẫn.

-         17/02 - 27/04/2014: Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

-         17/02/2014: Phòng Đào tạo chuyển dữ liệu sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp cho phòng Tài chính.

-         18/02 đến 28/02 /2014: Sinh viên đóng tiền thực tập tốt nghiệp tại Phòng Tài chính.

-         07/04 - 13/04/2014: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

-         05/05 đến 09/05/2014: Khoa nộp điểm Thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo.

Đề nghị Khoa thông báo cho rộng rãi cho sinh viên biết và thực hiện theo kế hoạch.

XEM DANH SÁCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT

Xem kế hoạch chi tiết tại đây

Danh sách hướng dẫn BCTT xem tại đây

Quy định hình thức và nội dung BCTT xem tại đây

Quy định về việc thực hiện BCTT xem tại đây

THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (T9/2013) NĂM HỌC 2013-2014

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tháng 1/2014 xem tại đây

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 6/2013 - HỆ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG

- Hệ chính quy : xem tại đây

- Hệ liên thông : xem tại đây