Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (Thực tập tốt nghiệp) học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 (2)

Kế hoạch sinh viên xem chi tiết tại đây. 

Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp: xem tại đây

 

Quy định thực hiện báo cáo TSNN; quy định về hình thức, nội dung báo cáo TSNN & mẫu biểu: xem tại đây.

 

Khóa luận tốt nghiệp 2017: Danh sách GVHD, kế hoạch & một số quy định, mẫu biểu

Kế hoạch thực hiện khóa luận 2017, SV xem tại đây.

 

 

 

 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2016-2017

Thông tin buổi phản biện báo cáo tập sự nghề nghiệp lớp Chất lượng cao:

- Thời gian: thứ 4 ngày 24/5/2017 (ca sáng: từ 7h30)

- Thông tin Hội đồng chi tiết, các em xem tại đây.

- Yêu cầu:

 

SV mặc trang phục lịch sự, theo đúng tác phong công sở.

SV mang theo CV để Hội đồng chấm.

Các nhóm trưởng đến sớm (7h15 gặp Cô Trúc Anh) tập trung ở phòng B113.

 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2 NH 16-17

Thông tin buổi phản biện báo cáo tập sự nghề nghiệp:

- Thời gian: thứ 2 ngày 8/5/2017 (ca sáng: từ 7h30; ca chiều: từ 12h30)

- Thông tin Hội đồng chi tiết, các em xem tại đây:HOI_DONG_PHAN_BIEN.rar

- Yêu cầu: SV mặc trang phục lịch sự, theo đúng tác phong công sở (KHÔNG mặc áo dài như thông báo cũ). 

Các nhóm trưởng đến sớm theo đúng ca phản biện của mình (ca sáng: 7h15 gặp Cô Thảo, ca chiều: 12h30 gặp Cô Trúc Anh) tập trung ở phòng B113.

 

Đề cương chi tiết Báo cáo tập sự nghề nghiệp & Khóa luận TN - Lớp chất lượng cao

SV (lớp CLC) xem hướng dẫn thực hiện báo cáo tập sự nghề nghiệp và khóa luận TN tại đây.