THÔNG TIN HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2 NH 16-17

Thông tin buổi phản biện báo cáo tập sự nghề nghiệp:

- Thời gian: thứ 2 ngày 8/5/2017 (ca sáng: từ 7h30; ca chiều: từ 12h30)

- Thông tin Hội đồng chi tiết, các em xem tại đây:HOI_DONG_PHAN_BIEN.rar

- Yêu cầu: SV mặc trang phục lịch sự, theo đúng tác phong công sở (KHÔNG mặc áo dài như thông báo cũ). 

Các nhóm trưởng đến sớm theo đúng ca phản biện của mình (ca sáng: 7h15 gặp Cô Thảo, ca chiều: 12h30 gặp Cô Trúc Anh) tập trung ở phòng B113.