THÔNG TIN HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP LỚP CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2016-2017

Thông tin buổi phản biện báo cáo tập sự nghề nghiệp lớp Chất lượng cao:

- Thời gian: thứ 4 ngày 24/5/2017 (ca sáng: từ 7h30)

- Thông tin Hội đồng chi tiết, các em xem tại đây.

- Yêu cầu:

 

SV mặc trang phục lịch sự, theo đúng tác phong công sở.

SV mang theo CV để Hội đồng chấm.

Các nhóm trưởng đến sớm (7h15 gặp Cô Trúc Anh) tập trung ở phòng B113.