THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2016 & HÌNH CHỤP CỦA SV DỰ LỄ TN

 

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG

           Khoa kế toán mời các bạn đến nhận bằng tốt nghiệp & hình chụp của SV dự lễ TN ( bạn nào đi dự lễ sẽ nhận) đợt tháng 4/2016

-         Thời gian: từ ngày 05/05/16 đến ngày 12/05/16 ( trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban , có làm ngày thứ 7)

Sáng : 8h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

-         Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán B007

-         Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo) và biên lai đóng lệ phí bằng TN

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo) và biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Người nhận ủy quyền nhận bằng phải nắm thông tin của người nhờ nhận ( SĐT, email, Tên và địa chỉ công ty làm việc, người liên hệ ở nơi làm việc có SĐT và chức vụ) để khai vào sổ thu thập thông tin việc làm.

Trân trọng.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SV TỐT NGHIỆP THÁNG 1 &4 /2016

Các bạn xem thông tin chi tiết  -> tại đây

Lưu ý: Sinh viên lớp liên kết tỉnh gởi mail đăng ký dự lễ dùng mail ngoài gởi cho cô ( nguyenthibichthuy@tdt.edu.vn) vì mail sinh viên của các em đã khóa do tốt nghiệp rồi.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬNTỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2016

Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2016 đến VP Khoa Kế toán (B007) để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2016

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG

           Khoa kế toán mời các bạn đến nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2016

-         Thời gian: từ ngày 04/03/16 đến ngày 10/03/15 ( trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban )

Sáng : 8h đến 11h30, chiều 13h30 đến 18h00

-         Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán B007

-         Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo) và biên lai đóng lệ phí bằng TN

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo) và biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Người nhận ủy quyền nhận bằng phải nắm thông tin của người nhờ nhận ( SĐT, email, Tên và địa chỉ công ty làm việc, người liên hệ ở nơi làm việc có SĐT và chức vụ) để khai vào sổ thu thập thông tin việc làm.

Trân trọng.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2015

 Chào các bạn !

Theo thông báo từ Phòng Đại học, Khoa Kế toán nhắc lại các bạn thời gian và cách thức đăng ký thi tốt nghiệp như sau:

- Thời gian : từ ngày 07/12/15 đến 13/12/15

- Cách thức đăng ký: ( có thay đổi trang website đăng ký so với trước)

Sinh viên đăng ký thi lại môn tốt nghiệp cơ sở, chuyên ngành

trên website: http://student.tdt.edu.vn

Trân trọng.

Chuyên mục phụ