TB VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2015 & 04/2015 - CÁC HỆ

Nội dung kế hoạch ( đăng ký dự lễ, đóng tiền, thuê lễ phục, ngày tổ chức lễ, nhận bằng), chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT CHẠY XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2015

Chào các Anh/Chị,

Khoa Kế toán thông báo đến các Anh /Chị là đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những trường hợp chạy xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2015 . Mời các Anh/Chị lên nhận tại VP khoa Kế toán ( B007).

 

THÔNG BÁO V/V NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP XÉT ĐỢT THÁNG 01/2015 - CÁC HỆ

Khoa kế toán mời các bạn sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2015 lên nhận Bằng tốt nghiệp:

- Thời gian: từ ngày 09/03/2015 đến ngày 15/03/2015 (phát cả ngày thứ 7 và sáng CN  trừ chiều thứ 2 khoa họp giao ban)

                   ( sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30)

- Địa điểm: Vp khoa Kế toán - B007

- Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính ( kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng ( đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực , CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo), biên lại đóng lệ phí nhận bằng.

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP ( THI LẠI, ĐỦ ĐK THI, KHÔNG ĐỦ ĐK THI) ĐỢT THI THÁNG 01/2015- CÁC HỆ

Chính quy tín chỉ -> xem tại đây

Liên thông, VLVH&VB2 từ năm TS 2009 -> xem tại đây

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2015 - CÁC HỆ

Nội dung chi tiết kế hoạch -> xem tại đây

Chuyên mục phụ