DANH SÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 6/2014 ĐỢT BỔ SUNG CUỐI CẬP NHẬT NGÀY 25/6/2014

Hệ Liên thông, khóa tuyển sinh 2009 trở về sau, xem chi tiết tại đây.

Hệ VLVH bổ sung thêm 1 sinh viên tên Huỳnh An Vương.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2014 HỆ LIÊN THÔNG, VB2, VLVH

Xem chi tiết tại đây.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem chi tiết tại đây.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2014 - CẬP NHẬT NGÀY 25/6/2014

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2014 các hệ cập nhật ngày 25/06/2014 XEM TẠI ĐÂY.

Thời hạn dành cho sinh viên đợt bổ sung đóng lệ phí thi là ngày 26 - 27/06/2014.

Trân trọng!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2014 HỆ LIÊN THÔNG

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2014 hệ Liên thông khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau.

- Sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo được gia hạn và đủ điều kiện dự thi xem tại đây.

- Sinh viên thi tốt nghiệp đúng tiến độ (cập nhật 20/06/2014) xem tại đây.

Chuyên mục phụ