DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TN ĐỢT T9/2013 HỆ NIÊN CHẾ

Xem danh sách chi tiết tại đây

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TN ĐỢT THÁNG 9/2013 HỆ CHÍNH QUY (TÍN CHỈ) CẬP NHẬT NGÀY 21/08/2013

Danh sách được đề nghị công nhận tốt nghiệp xem tại đây

 

LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Sáng 17/07/2013, Khoa Kế toán tổ chức buổi Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 37 sinh viên khóa 13 bậc đại học hệ chính quy.

Thành viên hội đồng chấm bảo vệ khóa luận gồm:

Hội đồng 1: PGS,TS. Võ Văn Nhị, ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh, ThS. Tô Hồng Thiên và ThS. Đồng Quang Chung.

Hội đồng 2: TS Phạm Trọng Toàn, TS. Nguyễn Thị Mai Hương, ThS. Phan Văn Dũng và TS. Tăng Trí Hùng.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp : 

 

Thành viên Hội đồng 1

 

Thành viên Hội đồng 2

  

  Sinh viên bảo vệ khóa luận trước hội đồng

   

 

 Thành viên Hội đồng 1 chụp hình lưu niệm với sinh viên

 

 

Thành viên Hội đồng 2 chụp hình lưu niệm với sinh viên

 

KẾT QUẢ THI TN CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 7/2013 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB2


Sinh viên xem kết quả thi tại các mục sau :

- Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau xem tại đây

- Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về trước xem tại đây

Lưu ý : sinh viên có điểm tô đậm là điểm sau khi đã xử lý vi phạm . Thời hạn phúc khảo từ ngày 6/8/2013 đến 9/8/2013 tại Văn phòng khoa Kế toán (Phòng B007), mẫu đơn phúc khảo tải tại đây.

Chuyên mục phụ