THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2013 - ĐỢT BỔ SUNG

Hiện tại, khoa đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt bổ sung. Sinh viên liên hệ Văn phòng khoa Kế Toán (Phòng B0007) để nhận.

Trân trọng !

THÔNG BÁO LỆ PHÍ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2013

Xem thông báo chi tiết tại đây

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2013

Hiện tại đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tốt nghiệp tháng 9 năm 2013.

Sinh viên có thể liên hệ Văn phòng khoa Kế toán (Phòng B0007) để nhận.

Lưu ý :

+ Khi nhận giấy tốt nghiệp phải mang theo thẻ sinh viên và chỉ phát trong giờ hành chính.

+ Bắt đầu nhận từ ngày 03/09/2013.

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên các lớp liên kết ở Tỉnh, vui lòng nhận tại đơn vị liên kết. (Phòng Đào tạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng gửi chuyển phát nhanh về đơn vị liên kết).

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2013 - ĐỢT BỔ SUNG

Danh sách tốt nghiệp tháng 9/2013 đợt bổ sung - Cập nhật ngày 03/09/2013 :

+Hệ chính quy (tín chỉ) : xem tại đây

+ Hệ niên chế : xem tại đây

+ Hệ Liên thông, VLVH, VB2 : xem tại đây

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1, THÁNG 4 VÀ THÁNG 6 NĂM 2013

Đề nghị sinh viên tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 1, tháng 4 (số sinh viên còn lại chưa lên nhận bằng) và tháng 6 năm 2013 liên hệ Văn phòng khoa Kế Toán (B0007) để nhận bằng tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên đến nhận bằng lưu ý một số nội dung sau :

1. Thời gian nhận : từ 03/09/2013 - 13//09/2013

2. Lệ phí nhận bằng : sinh viên đóng tại Phòng Tài chính (A0007).

3. Mang theo CMND bản chính kèm 1 bản photo.

4. Sinh viên có thể nhờ người khác nhận bằng tốt nghiệp thay trong một số trường hợp đặc biệt, khi nhận bằng thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương), CMND bản chính kèm bản photo của người đi nhận và người được nhận bằng tốt nghiệp.

 

Chuyên mục phụ