Lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành đợt tốt nghiệp tháng 04/2017 - Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông (TP.HCM và các Tỉnh)