Lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2017) tại đơn vị Bình Phước

Khoa Kế toán gửi lịch ôn thi tốt nghiệp tại đơn vị Bình Phước (ôn cho đợt thi tháng 7/2017), sinh viên lưu ý tham gia ôn thi đầy đủ. 

Chi tiết lịch ôn xem tại đây. 

Đây là lần ôn thi duy nhất cho lớp 14KK6L, nên sinh viên cho dù đủ hay không đủ điều kiện dự thi tháng 7/2017 cũng tham gia ôn tập (đợt thi tháng 1/2018 sẽ không ôn tập lại). 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ qua SĐT của cô Hoanh (01656175602)

Trân trọng!