Lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2017) hệ Cao đẳng và Đại học chính quy tại TP.HCM

Thân chào các em sinh viên! 

Khoa Kế toán gửi lịch ôn thi tốt nghiệp (cho đợt thi tháng 7/2017). 

Lịch ôn này áp dụng cho lớp 13020101, 13020102, 13020103, 14820101, 14820102, 14820103, 15120101 và các sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy trễ tiến độ, thi lại có nhu cầu ôn thi. 

Các em lưu ý tham gia ôn tập đầy đủ và đúng giờ, thực hiện nghiêm túc các quy định lên lớp như 1 ca học bình thường. 

Lưu ý: 

- Đối với hệ Đại học: Lịch thi này chỉ áp dụng cho sinh viên đủ điều kiện dự thi đợt tháng 7/2017, sinh viên không đủ điều kiện sẽ ôn thi vào tháng 12/2017 để chuẩn bị cho đợt thi tháng 1/2018. 

- Đối với hệ Cao đẳng: tất cả sinh viên đều phải đi ôn thi đợt này dù đủ hay không đủ điều kiện, vì sỉ số ít nên khoa không tổ chức đợt sau.

- Đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ không tham gia ôn thi, danh sách đủ điều kiện làm khóa luận khoa sẽ gửi trong tuần này qua email sinh viên và website: kt.tdt.edu.vn

Lịch ôn thi xem chi tiết tại đây (lịch này có điều chỉnh so với ngày hôm qua)

Điều kiện thi tốt nghiệp (để biết mình có đủ điều kiện thi hay không) xem chi tiết tại đây. 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/dieu-kien-thuc-tap-thi-tn/198-dieu-kien-thuc-tap-thi-tot-nghiep-mon-thi-tot-nghiep-va-bao-ve-khoa-luan-doi-voi-he-chinh-quy-theo-hoc-che-tin-chi.html