Seminar: “Maximizing the Chance of Getting Published”

“Maximizing the Chance of Getting Published”

15673465 1310955958924758 1418398580 n Nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa có cơ hội học tập, thảo luận những kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của mình trong lĩnh vực kế toán và tăng cường khả năng nghiên cứu và công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/ Scopus. Khoa Kế toán trân trọng mời tiến sỹ QIAN LONG KWEH tổ chức buổi Seminar  với chủ đề “Maximizing the Chance of Getting Published” vào lúc 8h30 ngày 16/12/2016 tại phòng họp B.

Xem tiếp...

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC - HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

STT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo/Hội nghị

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

The Effect of Frequency of Board Meetings on Performance of Listed Firms: A Case from Vietnam

Hanh Thi My Le, Hoanh Thi Hoang Lam, Hoa Dinh Nguyen, Tay Hong Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

2

The Impact of Firm Size and Audit Firms’ Reputation on Quality of Financial Reporting: Evidence from Vietnamese Listed Firms

Hanh Thi My Le, Tra Thi Thanh Nguyen, Ngoc Hong Vu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

3

Studying Operating Processes of the Market Management Department of Gia Lai Province, Vietnam in View of Internal Control System

Hung Tang Tri, Ha Le Hong, Thien Nguyen Huu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

4

Basic Issues of Cost Stickiness: A Study in Vietnam

Hung Tang Tri, Thien Nguyen Huu

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

5

Effect of Information of Financial Statements on Investment Decisions: A Study in Vietnam

Huong Thi Thanh Nguyen, Tuyen Thi Kim Nguyen, Hanh Hong Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

6

An Assessment of Student’s Satisfaction toward Training Service Quality in Ton Duc Thang Vocational Training School

Loan Thi Kim Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

7

Factors Affecting the Quality ofAccounting Information in Public Universities in Ho Chi Minh City

Thien Hong To

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

8

Service Quality of the Tax Authorities and Taxpayer Satisfaction: An Empirical Study in Vietnam

Trang Cam Hoang, Thuc Thi Vo

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

9

The Impact of Firm Characteristics on Social and Environmental Disclosure: The Case Vietnam

Trang Cam Hoang, Tri Minh Chau, Trieu Thi Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

10

Factors Influencing the Intentions of Using Tax Consulting Services of Firms in Ho Chi Minh City, Vietnam

Trieu Thi Nguyen, Thao Trang Nguyen, Thuy Thi Ha

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

11

Applying The Balanced Scorecard Model To Improve The Accounting Education Quality In Public Universities Under The Financial Autonomy Model in Ho Chi Minh City, Vietnam

Truc Anh Thi Nguyen, Chung Quang Dong, Khanh Quoc Vo, Phuc Hong Le

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

12

The Relationship between Working Capital Management and Firm’s Profitability: An Empirical Investigation in Vietnam

Tuyen Kim Thi Nguyen, Hien Thanh Thi Cao, Vu Hoai Phan, Thien Phuc Nguyen

The 3rd International Conference on Finance and Economics

 

Xem chi tiết

13

Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tô Hồng Thiên

 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Xem chi tiết

 

CÁC ĐỀ TÀI SHHT ĐÃ BÁO CÁO NĂM HỌC 2015 – 2016

THÁNG

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI BÁO CÁO

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán quốc tế theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán tài chính 1 theo chương trình Top 100

Tô Hồng Thiên

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán thuế và khai báo thuế theo chương trình Top 100

Võ Thị Thức

04/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán quản trị 2 theo chương trình Top 100

Trần Duy Thức

04/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Nghiên cứu định lượng trong kế toán theo chương trình Top 100

Hoàng Cẩm Trang

05/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kiểm toán nội bộ theo chương trình Top 100

Tăng Trí Hùng

06/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán mô phỏng theo chương trình Top 100

Đồng Quang Chung

06/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán hành chính sự nghiệp theo chương trình Top 100

Tô Hồng Thiên

07/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn BCTC & trách nhiệm giải trình theo chương trình Top 100

Hoàng Cẩm Trang

07/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán tập đoàn theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO JOURNAL CLUB NĂM HỌC 2015 – 2016

THÁNG

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI BÁO CÁO

03/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Thuế trong doanh nghiệp theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Kim Loan

03/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán tài chính 2 theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Trúc Anh

04/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Hệ thống thông tin kế toán theo chương trình Top 100

Đồng Quang Chung

05/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán tài chính 3 theo chương trình Top 100

Tăng Trí Hùng

06/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quản trị 1  theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Kim Tuyến

06/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quốc tế  theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí

07/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kiểm toán 1  theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Thanh Hương

08/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quản trị 2  theo chương trình Top 100

Trần Duy Thức

08/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán thuế  theo chương trình Top 100

Võ Thị Thức

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC - HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

STT

Tên bài báo

Tác giả

Hội thảo/Hội nghị

Tạp chí

Nội dung bài viết

1

Evidence on the determinants of firm characteristics and inventory accounting policy choice: An empirical study in Vietnam

Lê Thị Mỹ Hạnh

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

2

The role of creditors and audit firms toward the transparency extent of financial information of listed companies: An Experimental study on the Vietnamese stock market.

Lê Thị Mỹ Hạnh

Võ Văn Nhị

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

3

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của Kho bạc Nhà nước - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Mai Hương

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Xem chi tiết

4

Hệ thống BCTC của các DNNVV tại tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp

Trần Thị Cẩm Thanh

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Hội thảo về Kế toán - Tài chính - ĐH Kinh tế TP.HCM 2014

 

Xem chi tiết

5

The factors affecting the success of a project of construction company in Vietnam

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Phương Thúy

Nguyễn Thị Triều

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

6

Ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết

Hoàng Cẩm Trang

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 12/2014)

Xem chi tiết

7

Gender diversity in the boardroom and corporate social disclosure: evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết

8

Directors’ Education Degree and Corporate Social Disclosure: Evidence from Vietnam

Hoàng Cẩm Trang

International Conference on Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. April 23 – 24, 2015 (Tomas Bata In Zlin).

 

Xem chi tiết

9

State ownership and earnings management: empirical evidence from Vietnamese listed firms

Hoàng Cẩm Trang

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

1st International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 2nd – 4th June 2014. ICFE 2014

 

Xem chi tiết

10

Is Boardroom Diversity Associated with The Quality of Earnings?

Hoàng Cẩm Trang

Indra Abeysekera

Shiguang Ma

AFAANZ Conference, New Zealand, 6th-8th July 2014

 

Xem chi tiết

11

Hành vi điều chỉnh lợi nhuận và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Hoàng Cẩm Trang

Võ Văn Nhị

 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh Tế tp. HCM (Đã đăng trong tháng 10/2013)

Xem chi tiết

12

Student’s perceptions of causes of low performance in learning principles of accounting at ton duc thang university

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phan Hoài Vũ

2nd International Conference on Finance and Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 4th – 6th June 2015. ICFE 2015

 

Xem chi tiết