Slide môn Kế toán tài chính A2 - Chương Nợ phải trả

Tài liệu tham khảo (chương 1 và chương 2) tải tại đây. 

Sinh viên tải file slides bài giảng về tại đây. 

Tập tin trình chiếu Kế toán quản trị A

Khoa Kế toán gửi SV tập tin trình chiếu môn Kế toán quản trị A KTQT_PDF.rar

Slide bài giảng các môn học

1. Môn Nguyên lý kế toán:

Khoa Kế Toán trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên học môn Nguyên lý kế toán trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 như sau:

Hiện tại Slide bài giảng sẽ không đưa lên Website như đã thông báo, thân mời các nhóm trưởng các nhóm Nguyên lý kế toán liên hệ Văn phòng khoa Kế Toán (B007) gặp Cô Hoanh để nhận slide photo về phát cho các bạn sinh viên.

Nhận được thông tin này, đại diện các nhóm vui lòng liên hệ Cô Hoanh, SĐT: 01656.175.602 để đặt số lượng slide photo nhé.

Thân ái!

2. Kế toán tài chính A2

Sinh viên tải file tại đây.