Tập tin trình chiếu môn Nguyên lý kế toán

Khoa Kế toán gửi các sinh viên tập tin trình chiếu môn Nguyên lý Kế toán NLKT_PDF.rar.