THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN

VO THI THUC

Họ và tên: Võ Thị Thức

Sinh ngày: 09/02/1983

Khóa học: 6                  

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

NGUYỄN THỊ TRIỀU

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Triều

Sinh ngày: 25/03/1988

Khóa học: 10                  

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

 

 

 ANH BẢO

Họ và tên: Trần Dương Anh Bảo

Sinh ngày: 24/12/1989

Khóa học: 11                  

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: NTT Communication Viet Nam

Chức vụ: AX function consultant

 DƯƠNG THỊ MAI            

Họ và tên: Dương Thị Mai

Sinh ngày: 11/9/1979.

Khóa học: 2011 – 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán.

Đơn vị công tác: Terracotta resort &Spa – Bình Thuận.

Chức vụ: Kế toán.

 HUỲNH LONG     
 

Họ và tên: Nguyễn Phước Huỳnh Long

Sinh ngày: 07/6/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

Chức vụ: Senior Associate.

 HOÀNG VŨ          

Họ và tên: Nguyễn Trường Nữ Hoàng Vũ

Sinh ngày: 05/9/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Việt Nhật.

Chức vụ: Nhân viên kế toán.

 HUỲNH MINH THƯ                 

Họ và tên: Huỳnh Minh Thư

Sinh ngày: 10/6/1990.

Khóa học: 2008 - 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán thuế  Đại Tín – Ninh Thuận.

Chức vụ: Nhân viên.

 HUỲNH TIẾN          

 

Họ và tên: Lê Hoàng Tiến

Sinh ngày: 06/03/1989                    

Khóa học: 2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình

Chức vụ: Kế toán tổng hợp – kiêm phụ trách kế toán.

 TIẾN DŨNG          

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 30/10/1973.

Khóa học: 2005 – 2009.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Kho bạc Nhà nước Long Thành - Đồng Nai

Chức vụ: Phó Kế toán trưởng Kho bạc.

 

NGO PHUNG HUNG               

Họ và tên: Ngô Phùng Hưng

Sinh ngày: 02/04/1988                                                                  

Khóa: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA

Chức vụ: Kế toán

 

 MAI BÔNG       

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Bông

Sinh ngày: 09/04/1988                  

Khóa học: 2012 - 2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Chi nhánh Thông tin Di động Bình Thuận

Chức vụ: Hỗ trợ kinh doanh

 MINH CHÍNH        
 

Họ và tên: Nguyễn Minh Chính

Sinh ngày: 11/10/1979.

Khóa học: 2009 – 2011 .

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV 508 - Bình Thuận

Chức vụ: Kế toán trưởng.

 MỸ LAN          
 

Họ và tên: Đặng Mỹ Lan

Sinh ngày: 21-03-1969

Khóa học: 2010 - 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH MTV TM QSR Việt Nam

Chức vụ: Phụ trách kế toán

 ngoc toan       

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Toàn

Sinh ngày: 20-02-1989

Khóa học: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Chức vụ: Trợ lý kiểm toán viên

 QUANG HUY
 

Họ và tên: Trần Quang Huy

Sinh ngày: 29/09/1988

Khóa học: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Chức vụ: Chuyên viên

 NGUYEN THI NGUYỆT     

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Sinh ngày: 09/05/1974.          

Khóa học: 2011 - 2013      

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Bình Thuận.

Chức vụ: Chuyên viên

 MINH TÂM     

Họ và tên: Trần Thị Minh Tâm

Sinh ngày: 06/09/1992

Khóa học: 06              

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Việt Hợp ( Blackberry)

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Nguyen Thi Kim Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

Sinh ngày: 20/07/1990

Khóa học: 12             

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Hoà

Chức vụ: Nhân viên kế toán

 MINH THUẬN             
 

Họ và tên: Trần Minh Thuận

Sinh ngày: 12/05/1985

Khóa học: 2011 - 2013      

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Liên đội nông lâm nghiệp TNXP Trường Sơn.

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách phòng Kế toán.

 DUNG   
 

Họ và tên: Võ Việt Dũng.

Sinh ngày: 03/12/1966.

Khóa học: 2008 – 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh.

Chức vụ: Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị.

 HIẾU MINH      
 

 Họ và tên: Phạm Lương Hiếu Minh

Sinh ngày: 23/05/1976                                    

Khóa học: 2011-2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Làm dịch vụ kế toán cho 1 số công ty

Chức vụ: Kế toán trưởng

 NGUYỄN BÌNH YẾN NGÂN        
 

Họ và tên: Nguyễn Bình Yến Ngân

Sinh ngày: 02/10/1988                                    

Khóa học: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)

Chức vụ: Nhân viên kế toán

 NGUYEN THI NGOC LINH1  

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Sinh ngày: 02-05-1988                                  

Khóa học: 2006-2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Shinryo Việt Nam

Chức vụ: Kế toán tổng hợp

 MINH HA

Họ và tên: Lê Thị Minh Hà

Sinh ngày: 28/10/1983                                  

Khóa : 6

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: CN Cty CP Sữa Việt Nam - NM

Nước Giải Khát Việt Nam

Chức vụ: Trưởng ban Kế toán nhà máy

 NGUYEN THI THANH HUONG1    

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Sinh ngày: 02/12/1984                                 

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên
VO KIEN QUOC

Họ và tên: Võ Kiến Quốc

Sinh ngày: 03/02/1987                              

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM

Chức vụ: Chuyên viên

 

 PHẠM NGUYỄN TỐ TRINH

Họ và tên: Phạm Nguyễn Tố Trinh

Sinh ngày: 12/10/1988                              

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Ngân Hàng ACB Tỉnh Tây Ninh

Chức vụ: Chuyên viên

 

NGUYEN THI THU HUYEN           

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 16/10/1990                                                                     

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: CTY TNHH Cao Tú

Chức vụ: Quản lý bán hàng

 LÊ THÀNH TRUNG       

Họ và tên: Lê Thanh Trung

Sinh ngày: 09/06/1988                              

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Ngân Hàng Maritime Bank chi nhánh quận 6

Chức vụ: Kiểm soát viên

 

 TA NGOC HOI  

Họ và tên: Tạ Ngọc Hồi

Sinh ngày: 1990                                                         

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM-DV Hợp Tâm

Chức vụ: Kế toán
 THUÝ   
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý

Sinh ngày: 17/04/1990                                           

Khóa :13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Công ty TNHH RDV Bình Dương

Chức vụ: Trợ lý văn phòng
 PHAN TRUNG TINH
 

Họ và tên: Phan Trung Tín

Sinh ngày: 26/10/1988                                                      

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Cty Cổ phần Fiditoun

Chức vụ: Kế toán công nợ
img498  

Họ và tên: Huỳnh Phương Hải

Sinh ngày: 26/10/1988                                                      

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Cty TNHH Phát Thành Giang

Chức vụ: Kế toán công nợ
 MAI PHUONG
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương

Sinh ngày: 17/08/1987                                 

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Kế toán thanh toán

 

 CHU LUC CHINH SUA               

Họ và tên: Huỳnh Văn Lực

Sinh ngày: 07/06/1959                                 

Khóa: 2010 - 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà BT

Chức vụ: Phó phòng Kế toán – Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

 

 BUI THI CAM THUY      

Họ và tên: Bùi Thị Cẩm Thủy

Sinh ngày: 18/11/1988                                                            

Khóa: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công ty CP BÁn Đấu Giá Vũng Tàu

Chức vụ: Kế toán

 

NGA CHINH SUA        

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nga

Sinh ngày: 21/01/1991                                                       

Khóa : 13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Chính Việt

Chức vụ: Kế toán viên

 

LE NGUYEN HOANG LINH            

Họ và tên: Lê Nguyễn Hoàng Linh

Sinh ngày: 05/04/1990                                                                   

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: CTY TNHH quà tặng Vi NA

Chức vụ: Kế toán
 KHANH

Họ và tên: Tạ Duy Khánh

Sinh ngày: 25/07/1985                                

Khóa: 11

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

 

PHUNG THI MY LINH              

Họ và tên: Phùng Thị Mỹ Linh

Sinh ngày: 01/03/1990                                                          

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị công tác: CMA CGM Việt Nam JSC

Chức vụ: HR Officer

 

 NGUYEN TAN DAT            

Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt

Sinh ngày: 23/12/1984                                                          

Khóa: 2003-2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Tổng công ty viễn thông Viettel

Chức vụ: Chuyên viên Phòng tài chính
TRUONG QUYNH ANH CHINH SUA   

Họ và tên: Trương Thị Quỳnh Anh

Sinh ngày: 07/06/1991                                         

Khóa: 13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tân Thành Phát

Chức vụ: Kế toán

 

PHƯƠNG QUỲNH     

Họ và tên: Đào Phương Quỳnh

Sinh ngày: 08/03/1988                                                            

Khóa: 10

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Kim Vĩnh Phú

Chức vụ: Kế toán viên

 

THUAN AN      

Họ và tên: Lê Thuận An

Sinh ngày: 17/10/1984                                                              

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Chức vụ: Deputy Acounting Manager
 PHUONG HUYNH     
 

Họ và tên: Huỳnh Thị Hồng Phượng

Sinh ngày: 27/03/1984                                                               

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Truyền Thông WPP

Chức vụ: Senior Commercial Manager
Tran

Họ và tên: Trần Thái Thoại Trân

Sinh ngày: 16/04                                                               

Khóa: 07

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk

Chức vụ: Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
 hinh

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ

Sinh ngày: 08/09/1990

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.

Đơn vị công tác: KPMG Việt Nam

Chức vụ: Trợ lý kiểm toán


 Tung

 

Họ và tên: Lê Văn Tùng

Sinh ngày: 18/04/1984

Khóa: 07

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Ngân hàng Việt Á

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

 

 Duy

 

Họ và tên: Nguyễn Anh Duy

Sinh ngày: 11/03/1987

Khóa: 09

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Cty TNHH Phát triển phần mềm FPT

Chức vụ: Kế toán tổng hợp

 

 LINH TRANG      

Họ và tên: Chu Thị Linh Trang

Sinh ngày: 10/12/1983                                                               

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Công ty CP XNK Phi Châu

Chức vụ: Kế toán
 HUYNH THI LE HANG    

Họ và tên: Huỳnh Thị Lệ Hằng

Sinh ngày: 02/12/1990                                                            

Khóa: 12

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Vina Tokai Powdex

Chức vụ: Kế toán
 WP 20140529 002                

Họ và tên: Phạm Nhật Tuấn

Sinh ngày: 18/02/1991                               

Khóa: 13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Trợ lý công tác SV Khoa Tài chính - Ngân hàng
NGUYEN THI HUONG THOM

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thơm

Sinh ngày: 18/07/1988                                         

Khóa học : 2006 - 2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Phú Nhuận

Chức vụ: Kế toán

HOANH

Họ và tên: Lâm Thị Hoàng Hoanh

Sinh ngày: 10/08/1990                                        

Khóa :13

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chức vụ: Thư ký Khoa Kế toán

HO QUOC THIEN

Họ và tên: Hồ Quốc Thiên

Sinh ngày: 08-11-1986                                            

Khóa :08

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Công đoàn Ngành Dệt May TP Hồ Chí Minh

Chức vụ: Kế toán Trưởng – Phụ trách hệ thống Tài chính
Huong Trang

Họ và tên: Lê Hương Trang

Sinh ngày: 22/07/1983                                                               

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Công ty CP DV hàng hải hàng không Con Cá Heo

Chức vụ: Trưởng phòng hàng gom
600249 1002029915098 1903163647 n

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Nguyên

Sinh ngày: 15-08-1986                                            

Khóa :08

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác:Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh – Ban Tài chính

Chức vụ: Chuyên viên tài chính, Cán bộ quản lý.
600249 1002029915098 1903163647 n

Họ và tên: Nguyễn Hải Yến

Sinh ngày: 15/05/1986                                          

Khóa :08

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su

Chức vụ: Nhân viên

 

252231 1002029915278 1941483569 n

             Họ và tên: Lê Tuấn Dũng

             Sinh ngày: 25/06/1985                                        

             Khóa :08

             Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

              Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại                 (VINALINK)

              Chức vụ: Nhân viên Văn phòng
 600249 1002029915098 1903163647 n          

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hồng Thuy

Sinh ngày: 16/10/1983                                                               

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị công tác: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN - CN Bến Tre

Chức vụ: Chuyên viên phòng TCKT
 600249 1002029915098 1903163647 n     

Họ và tên: Vũ Thị Ánh Nguyệt

Sinh ngày: 18/12/1984                                                            

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM

Chức vụ: Chuyên viên - Phòng TCKT
 600249 1002029915098 1903163647 n     

Họ và tên: Đặng Anh Thơ

Sinh ngày: 12/02/1984                                                           

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán tài chính

Đơn vị công tác: Chi cục thế Quận Tân Bình

Chức vụ: Nhân viên
 600249 1002029915098 1903163647 n       

Họ và tên: Phan Xuân Hoàng An

Sinh ngày: 18/11/1984                                                               

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Crawford Việt Nam

Chức vụ: Nhân viên
 600249 1002029915098 1903163647 n             

Họ và tên: Phạm Thị Thuỳ Trâm

Sinh ngày: 14/07/1983                                                      

Khóa: 06

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà ĐBSCL (MHB)

Chức vụ: Kiểm soát viên
 600249 1002029915098 1903163647 n      
 

Họ và tên: Phạm Thị Dung

Sinh ngày: 21/10/1982                                                        

Khóa: 02

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Chức vụ: Kế toán viên