HƯỚNG DẪN TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Tp s ngh nghip - Mt chđề khá hp dn, thu hútđôngđảo s quan tâm ca các bn sinh viên, tr thành mt chđề “hot” được bàn lun mi năm, nht là vi các bn sinh viên năm 4. Khôngít bn sinh viên vn còn b ng chưa hiu rõ tp s ngh nghip gm nhng công vic gì? Quy trình tp s ra sao? Sau khi tp s nên làm báo cáo như thế nào cho tt? Và vô s các câu hi thc mc được đặt ra và cn li gii đáp.

Nhn thy và thu hiu được tâm lý cũng như nhu cu ca các bn sinh viên, sáng th 7 ngày 09/12/2017, vào lúc 7h30 đến 11h khoa kế toánđã t chc bui chuyênđề vi chđề “HƯỚNG DN CÔNG TÁC TP S NGH NGHIP”, ti phòng C411. Bui chuyênđềđược s góp mt ca ging viên Ts. Tăng Trí Hùng trưởng b môn Kim toán vi hơn 20 năm kinh nghim trong ngành Kế toán - Kim toán và hướng dn sinh viên thc tp, ging viên Ths. Nguyn Th Trúc Anh là ging viên có nhiu kinh nghim trong công tác hướng dn sinh viên lp báo cáo tp s ngh nghip, quý Thy (Cô) ch nhim các lp cao đẳng, đại hc năm 3 và năm 4. Cùng s hin din ca các Anh (ch) cu sinh viên và s tham gia tích cc ca hơn 200 bn sinh viên hai năm cao đẳng vàđại hc cui khoá. Trong bui chuyênđề bn sinh viênđãđược quý Thy (Cô) ph biến nhng quy định, ni dung, biu mu để thc hin quy trình tp s ngh nghip, cách lp báo cáo, hiu rõ hơn nhng công vic thc tin cn thc hin, định hướng nhng mc tiêu c th cn đạt được, hơn thế na các bn cònđược hướng dn cách làm CV gâyn tượng mnh vi nhà tuyn dng, tăng li thế cnh tranh khi xin vic. Ngoài ra các bn cònđược tiếp cn gn hơn nhng kinh nghim thc tế qua nhng li chia s t hai cu sinh viên ca trường, anh Phan Nguyn Đăng Khoa công tác ti Công ty TNHH PwC Vit Nam và ch Vũ Thiên Thư công tác ti Công ty TNHH Tư Vn và Kim Toán A-C, t nhng chia sđó rút ra nhng bài hc, thiếu sót ca bn thân và hoàn thin khuyết điểm. Mi thc mc ca các bn cũng được gii đáp mt cách tn tình nht t Thy (Cô).

Hy vng sau bui chuyênđề, các bn sinh viên s hiu rõ hơn v quy trình cũng như cách thc tp s ngh nghip. Chúc các bn hoàn thành kì thc tp tht tt, không ch nhn sđánh giá cao ca Thy (Cô), doanh nghip, mà các bn còn xây dng được thương hiu cho khoa Kế Toán trường Đại hc TônĐức Thng, tr thành nim t hào ca tp th sinh viênđại hc TônĐức Thng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

25394887 1418570368253997 7907541586449202966 o

 

25299768 1418570511587316 6990474372971293596 o

25188910 1418570641587303 8252343877630227176 o

25182461 1418570781587289 725230681342178649 o

25299780 1418570521587315 7667737448302085873 o

25300025 1418570778253956 6385806361333582076 o

25398363 1418570988253935 7605359494481787923 o

25182448 1418570361587331 4641956157290340904 o

25394795 1418570984920602 2370613060782459006 o