Danh sách sinh viên bị xóa tên do quá hạn đào tạo - Nợ học phí - Nghỉ học quá thời gian quy định năm 2017 hệ liên thông

Thân chào các em sinh viên. 
Khoa Kế toán thông báo các em thông tin sau: khoa đã liên hệ các em về việc bị xóa tên, tuy nhiên, có một số sinh viên nhận được thông tin và phản hồi, một số sinh viên không nhận được thông tin mặc dù khoa đã thực hiện rất nhiều biện pháp khác nhau (điện thoại/gửi email/đăng website thông báo), vì vậy, khoa thông báo lần cuối cùng, những sinh viên có tên trong danh sách này thuộc diện bị xóa tên do các lý do sau: 
- Quá hạn đào tạo hoặc
- Nợ học phí hoặc
- Nghỉ học quá thời gian quy định (bảo lưu/nghỉ học tạm thời nhưng hết hạn không đi học lại)
 
Những sinh viên đã làm đơn và không có tên trong danh sách xóa tên sẽ được xem xét đến tháng 4/2018 và đây là lần gia hạn cuối cùng. Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo, các em cũng sẽ bị xóa tên theo quy định. 
 
Sinh viên lưu ý: để tạo cơ hội cuối cùng cho các trường hợp còn  nợ duy nhất 1 môn học hoặc môn thi tốt nghiệp làm đơn xin xem xét gia hạn, khoa vẫn tiếp tục nhận phản hồi đến hết ngày 31/12/2017
 
 
Sau thời gian này nếu khoa không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì xem như các em đã chấp nhận việc xóa tên theo quy định và khoa không còn cách nào cứu xét cho các em. 

Đối với các em không có tên trong danh sách, đã được xem xét gia hạn đào tạo, vui lòng đọc thông tin ở bài viết dưới đây để đăng ký trả nợ các môn học hoặc liên hệ khoa/trường để đăng ký thi tốt nghiệp đợt tháng 2/2018.