Công ty kiểm toán DFK tuyển sinh viên thực tập

0001

Career Opportunity at Grant Thornton

Career Opportunity at Grant Thornton

 

Number of recruitment: 3 Data Input Intern and 1 Business Development Intern.

Attached the Job description for 2 vacancies:

BD_-_Business_Development_Intern_Grant_Thornton_241017.pdf

BD_-_Data_input_intern_Grant_Thornton_241017.pdf

 

Deadline for submission is 15 November 2017;

Your application to be sent to: hr.recruitment@vn.gt.com.

For any queries, please contact: hr.recruitment@vn.gt.com

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP 

TẠI CÔNG TY TNHH DV KIỂM TOÁN & TƯ VẤN KẾ TOÁN BẮC ĐẨU 

 

Số lượng: 12 sinh viên

Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến 10/12/2017

Mọi thông tin chi tiết: Bắc_Đẩu_-_Thông_tin_tuyển_dụng_2017.pdf

THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP

TẠI CÔNG TY TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

 

Số lượng: 20-25 SV

Thời gian nộp hồ sơ:9/10/2017 đến 10/11/2017

Thời gian thực tập: 18/12/2017 đến 28/04/2018

Thông tin chi tiết: Thong_bao_tuyen_dung_thuc_tap_sinh_nam_2018.pdf

Bảng đăng kí tuyển thực tập: tại đây